Hlavní obsah

oops [ʊps or uːps]

Citoslovce

  • jejda, ajaj zvolání při drobné nehodě ap.