Hlavní obsah

oddělit

Dokonavé sloveso

  1. (část od celku) co separateform. detach(ulomit) break off sth
  2. (místně) co separate, divide sth, co(mezerou v textu) space sthoddělit co čárkou ve větěseparate sth by a comma
  3. (roztřídit)

Vyskytuje se v

pleva: to separate the wheat from the chaffoddělit zrno od plev

pan: pan sth offoddělit proplachováním, vypírat písek ap. při rýžování

oddělit: separate sth by a commaoddělit co čárkou ve větě