Hlavní obsah

octagonal [ɒkˈtægənəl]

Přídavné jméno

  • geom.osmiúhlý, osmiúhelníkový, osmistranný