Hlavní obsah

obtížný

Nechtěli jste hledat:

obstructive(úmyslně) bránící , zdržující, mařící , obstrukční

obtainzískat , dosáhnout

obtainabledostupný, k dostání, k mání, získatelný

obtruderušit, obtěžovat , narušovat

obtrusiverušivý, obtěžující, rušící, okatý, příliš nápadný

obtrusivelynápadně, okatě, ostentativně

obtusetupý, omezený, zabedněný

obtusenesstupost, omezenost, zabedněnost

obversedruhá strana (mince), protějšek, protiklad

obviateodstranit, eliminovat, odbourat