Hlavní obsah

obscenity [əbˈsenɪtɪ]

Vyskytuje se v

nadávat: call sb (foul) names, abuse sb with obscenitiessprostě komu nadávat

sprostý: swear/four-letter/dirty word, obscenity, zaklení curse (word), form. expletivesprosté slovo