Hlavní obsah

malt [mɔːlt]

Sloveso

  • přeměňovat či měnit se na sladsladovat

Vyskytuje se v

wheat: pšeničný škrob/slad/chlébwheat starch/malt/bread

malt: sladový nápoj hl. silné pivomalt liquor