Hlavní obsah

krav

Vyskytuje se v

dojný: dairy/milk/milch cowdojná kráva chovaná pro mléko

pasák: cowherd, BrE cowman, AmE cowboypasák krav

šílený: mad cow diseasenemoc šílených krav BSE

calf: cow with/in calfbřezí kráva

dairy: dairy cowdojnice, dojná kráva

kráva: Holy shit!Ty krávo! údiv ap.