Hlavní obsah

knack [næk]

Podstatné jméno

  1. of/for doing sth schopnost, dovednost, obratnost, zručnost v čem pro jiné náročnémhave a knack for sthumět (dobře) co, vědět jak udělat co, mít na co talent, být dobrý v čemget the knack of sthzískat cvik v čem, proniknout do čeho
  2. talent intuitivní
  3. fígl, finta, trik