Hlavní obsah

kabelový

Vyskytuje se v

cable: cable connectionkabelové připojení, pevná linka internetová

cable: on cablena kabelové televizi

cable: cable channelkabelový kanál

channel: cable channelkabelový kanál

joint: elektr. joint boxkabelová spojka

television: cable televisionkabelová televize