Hlavní obsah

interviewing [ˈɪntəˌvjuːɪŋ]

Vyskytuje se v

make: He made a mess of his interview.Úplně ten svůj pohovor zbabral.

interview: give sb an interviewposkytnout komu interview

pohovor: entrance interviewvstupní pohovor

přijímací: (job) interview(ing)přijímací pohovor(y)

rozhovor: interview sbdělat rozhovor s kým

vstupní: entrance exam(ination)/interviewvstupní zkouška/pohovor