Hlavní obsah

intermitotisch

Nechtěli jste hledat:

intermissionpřestávka, pauza, přerušení

intermittentobčasný, přerušovaný, nesouvislý

intermittentlypřerušovaně, s přestávkami, nesouvisle

interninternovat

internalvnitřní, vnitrostátní, interní, tuzemský, domácí , vnitropodnikový

internalizationinternalizace , vnitřní ztotožnění (se)

internalizeinternalizovat, vnitřně se ztotožnit

internallyvnitřně, interně

internationalmezinárodní

internationalistinternacionální, internacionalistický, mezinárodní