Hlavní obsah

instantaneous [ˌɪnstənˈteɪnɪəs]

Přídavné jméno