Hlavní obsah

inherit [ɪnˈherɪt]

Sloveso

  • sth (from sb) (z)dědit co (po kom) po zesnulém