Hlavní obsah

inflační

Nechtěli jste hledat:

infirmityneduživost, vetchost, chatrnost, nemohoucnost, churavost

inflamerozdmýchat, roznítit

inflamedzanícený , zarudlý, podebraný

inflammablehořlavý, zápalný

inflammationzánět, zápal, zanícení

inflammatorybuřičský, štvavý

inflatablenafukovací

inflatenafouknout (se), nahustit (se)

inflatednafouknutý

inflationinflace