Hlavní obsah

industriousness

Nechtěli jste hledat:

industriouspracovitý, pilný, přičinlivý

industrialsakcie průmyslových podniků

industriouslypracovitě, pilně

industryprůmysl

inebriatedopilý, podnapilý

inediblenepoživatelný, nejedlý

ineffablenevýslovný, nepopsatelný

ineffablynevýslovně, nepopsatelně, nesmírně

ineffectiveneúčinný, neefektivní

ineffectivenessneúčinnost, neefektivnost