Hlavní obsah

impossibility [ɪmˌpɒsəˈbɪlɪtɪ or ˌɪmpɒs-]