Hlavní obsah

impacted [ɪmˈpæktɪd]

Vyskytuje se v

social: social impact assessment SIAhodnocení sociálních dopadů

impact: ekon. impact effectokamžitý dopad převisu poptávky nad nabídkou