Hlavní obsah

hypodermic [ˌhaɪpəˈdɜːmɪk]

Přídavné jméno

  • med.podkožní, hypodermálníhypodermic needle/syringeinjekční jehla/stříkačka

Vyskytuje se v

hypodermic: hypodermic needle/syringeinjekční jehla/stříkačka