Hlavní obsah

hyena [haɪˈiːnə]

Podstatné jméno

  • hyenazool. spotted hyenahyena skvrnitázool. striped hyenahyena žíhanázool. hyenashyenovití čeleď

Vyskytuje se v

spotted: c!hyena skvrnitázool. spotted hyena

žíhaný: striped c!hyenazool. hyena žíhaná

hyena: c!hyena skvrnitázool. spotted hyena