Hlavní obsah

hrazení

Vyskytuje se v

hradit: This treatment is not covered by health insurance.Toto léčení pojišťovna nehradí.