Hlavní obsah

heaven [ˈhevən]

Citoslovce

Vyskytuje se v

cope: cope of heavennebeská klenba

heaven: the heavensnebe(sa), obloha