Hlavní obsah

harvest [ˈhɑːvɪst]

Fráze

  1. reap the harvest sklízet plody výsledky předchozí aktivity

Vyskytuje se v

harvesting: rainwater harvestingsběr dešťové vody

úroda: bring in the harvest, get the crops/harvest insklidit úrodu

urodit se: There was a good harvest/crop of sth.Urodilo se co.

víno: grape harvest, vintagesklizeň vína

harvest: reap the harvestsklízet plody výsledky předchozí aktivity