Hlavní obsah

ha, hah [hɑː]

Citoslovce

  • vyjadřuje překvapení nebo radostha!