Hlavní obsah

graded [ˈgreɪdɪd]

Vyskytuje se v

grade: make the gradeuspět, dokázat to

grade: get good/poor gradesmít dobré/špatné známky

reserve: AusE reserve gradezáložní tým

přejezd: žel. železniční přejezdBrE level/AmE grade/AmE railroad crossing

základní: základní školaBrE primary/AmE elementary/AmE grade school

prospět: Prospěl s dvojkou.He passed with a B grade.