Hlavní obsah

graded [ˈgreɪdɪd]

Vyskytuje se v

reserve: AusE reserve gradezáložní tým

přejezd: BrE level/AmE grade/AmE railroad crossingžel. železniční přejezd

základní: BrE primary/AmE elementary/AmE grade schoolzákladní škola

prospět: He passed with a B grade.Prospěl s dvojkou.

grade: make the gradeuspět, dokázat to