Hlavní obsah

gown [gaʊn]

Sloveso

Vyskytuje se v

gown: be gownedin sth být oblečen v čem, do čeho

ball: ball gownplesové šaty

theatre: theatre gownoperační plášť lékaře, hovor. andělíček oděv pacienta při operaci

talár: academic gownakademický talár