Hlavní obsah

giant [ˈdʒaɪənt]

Podstatné jméno

Vyskytuje se v

panda: (giant) pandapanda (velká) stromový savec

anteater: zool. giant anteatermravenečník velký

clam: zool. giant clamzéva obrovská

honeybee: giant honey beevčela zlatá

hornet: Asian giant hornetsršeň mandarínská

sequoia: giant sequoiasekvojovec obrovský

squid: giant squidkrakatice

kolo: BrE big wheel, AmE Ferris wheel, obří též giant wheelruské kolo atrakce

medvídek: giant pandamedvídek panda

mravenečník: giant anteater, ant bear, tamanoirmravenečník velký

velikán: the greats/giants of our timevelikáni naší doby