Hlavní obsah

genealogical [ˌdʒiːnɪəˈlɒdʒɪkəl]

Přídavné jméno

  • genealogický