Hlavní obsah

exploze

Nechtěli jste hledat:

explodevybuchnout, explodovat , odpálit

explore(pro)zkoumat, (pro)bádat, poznávat

explicitlyotevřeně, explicitně, přímo, nepokrytě

exploitvykořisťovat, využívat

exploitablevyužitelný, zužitkovatelný

exploitationvykořisťování, využívání

exploitativevykořisťovatelský, využívající druhé

exploitervykořisťovatel

explorationprůzkum, (pro)bádání, (pro)zkoumání

exploratoryprůzkumný, výzkumný , zjišťovací, informativní, předběžný , probatorní, explorativní