Hlavní obsah

esplanade [ˌespləˈneɪd or -ˈnɑːd]

Podstatné jméno

  1. promenáda hl. nábřežní
  2. esplanáda hl. mezi pevností a městem