Hlavní obsah

embryologically [ˌembrɪəˈlɒdʒɪkəlɪ]

Příslovce

  • embryologicky