Hlavní obsah

embryological [ˌembrɪəˈlɒdʒɪkəl]

Přídavné jméno

  • embryologický