Hlavní obsah

dwindling [ˈdwɪndəlɪŋ]

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

dwindle: be dwindlingsnižovat (se), klesat, zmenšovat se, ubývat

dwindle: dwindle in importanceztrácet na důležitosti