Hlavní obsah

dutina

Nechtěli jste hledat:

DutchwomanNizozemka, Holanďanka

dutifulsvědomitý, řádný, poctivý

dutifulnesssvědomitost

dutyslužba

duty-bound(morálně) povinován, cítící povinnost, vázaný povinností

duty-freeosvobozený od cla, bezcelní, bez cla

duvetprošívaná přikrývka/peřina

DVDDVD

dwarfpřevyšovat, zastiňovat

dwarfingvýrazně/daleko/mnohokrát větší