Hlavní obsah

drip [drɪp]

Sloveso-pp-

  • (na)kapat, o(d)kapávat tekutina, ukápnoutdrip coffeepřekapávaná kávadrip-coffee makerpřekapávač na kávu

Vyskytuje se v

dripping: dripping wetcelý promáčený, promoklý na kůži

moulding: drip-mouldingokapní lišta, okapnice

překapávaný: drip coffeepřekapávaná káva

kapačka: be on a dripbýt na kapačkách

kapat: The tap is dripping.Kohoutek kape.

káva: AmE drip/BrE filter/percolated coffeepřekapávaná káva

drip: drip coffeepřekapávaná káva