Hlavní obsah

diverzní

Nechtěli jste hledat:

dive-bomberstřemhlavý bombardér

diverpotápěč

divergeodchýlit se, začít se lišit, vzdálit se, odlišit se

divergencerozdíl(nost), neshoda

divergentrozdílný, odlišný , odchylující se

diverserozmanitý, různorodý

diversificationrozrůznění , diverzifikace, zpestření

diversifydiverzifikovat, rozrůznit, rozvětvit , rozšířit výrobní škálu

diversionodvedení pozornosti

diversityrozmanitost, různorodost, různost, pestrost