Hlavní obsah

discovering [dɪˈskʌvərɪŋ]

Vyskytuje se v

objevit: He discovered a new planet.Objevil novou planetu.

poznat: He soon discovered that ...Brzy poznal, že ...

zjistit: It was discovered that he had been there too.Zjistilo se, že tam byl také.

discover: It was discovered that he had been there too.Zjistilo se, že tam byl také.