Hlavní obsah

dipping [dɪpɪŋ]

Přídavné jméno

  • máčecí, ponořovací lázeň, součástka ap.

Odvozená slova

dip

Vyskytuje se v

toe: dip one's toes in(to) (the waters of) sthopatrně se začít pouštět do čeho, přen. trošku začít fušovat do čeho

hot: tech. hot-dippedpokovený ponorem

net: dip-netpodběrák rybářský

pocket: dip into one's pocket(s)sáhnout do vlastní kapsy

zloděj: pickpocket, slang. dipkapesní zloděj

zapadnout: The sun set behind/dipped below the horizon.Slunce zapadlo (za obzor).

dip: dip (one's hand)into sth sáhnout, strčit ruku do čeho do krabice ap.