Hlavní obsah

dipping [dɪpɪŋ]

Přídavné jméno

  • máčecí, ponořovací lázeň, součástka ap.

Odvozená slova

dip

Vyskytuje se v

toe: dip one's toes in(to) (the waters of) sthopatrně se do čeho pouštět

hot: tech. hot-dippedpokovený ponorem

net: dip-netpodběrák rybářský

zloděj: pickpocket, slang. dip, zast. cutpursekapesní zloděj

zapadnout: The sun set behind/dipped below the horizon.Slunce zapadlo (za obzor).

dip: dip (one's hand)into sth sáhnout, strčit ruku do čeho do krabice ap.