Hlavní obsah

diffizil

Nechtěli jste hledat:

differentnessodlišnost, odchylnost, různost

difficultobtížný, těžký, nesnadný

difficultyproblém, potíž, nesnáz

diffidenceostych, nesmělost, bázlivost

diffidentostýchavý, nesmělý, bázlivý

diffidentlyostýchavě, nesměle, bázlivě

diffuse(roz)šířit (se)

diffusion(roz)šíření, rozšiřování

dig(vy)kopat, (vy)hloubit , (vy)hrabat

dig aroundhrabat se , prohled(áv)at , prohrabat