Hlavní obsah

detrimental [ˌdetrɪˈmentəl]

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

neblahý: have a harmful/detrimental effect on sb/sthmít neblahý vliv škodlivě působit na koho/co

detrimental: be detrimental to sthmít neblahý vliv na co, škodit čemu