Hlavní obsah

demolition [ˌdeməˈlɪʃən or ˌdiː-]

Vyskytuje se v

demolition: demolition work/chargedemoliční práce/nálož