Hlavní obsah

croak [krəʊk]

Sloveso

  • (za)skřehotat, (za)kvákat žába, (za)krákat