Hlavní obsah

crenellated [ˈkrenɪˌleɪtɪd or ˈkrenəˌ-]