Hlavní obsah

counsellor, AmE! counselor [ˈkaʊnsələ]

Vyskytuje se v

výchovný: školní ap. guidance counsellor, pro volbu povolání careers master/mistressvýchovný poradce/výchovná poradkyně

counsellor: marriage counsellormanželský poradce