Hlavní obsah

contemptuously [kənˈtemptjʊəslɪ]

Vyskytuje se v

contemptuous: be contemptuous of sb/sthpohrdat, opovrhovat kým/čím, chovat se pohrdavě ke komu