Hlavní obsah

contemptuous [kənˈtemptjʊəs]

Přídavné jméno

  • of sb/sth opovržlivý, pohrdavý ke komu/čemube contemptuous of sb/sthpohrdat, opovrhovat kým/čím, chovat se pohrdavě ke komu

Vyskytuje se v

contemptuous: be contemptuous of sb/sthpohrdat, opovrhovat kým/čím, chovat se pohrdavě ke komu