Hlavní obsah

constipated [ˈkɒnstɪpeɪtɪd]

Vyskytuje se v

zácpa: trpět zácpousuffer from/have constipation, be constipated