Hlavní obsah

compunction [kəmˈpʌŋkʃən]

Vyskytuje se v

svědomí: pocit viny compunction, lítost remorse, twinges of conscience, guilt tripvýčitky svědomí