Hlavní obsah

compunction [kəmˈpʌŋkʃən]

Podstatné jméno

Vyskytuje se v

svědomí: výčitky svědomípocit viny compunction, lítost remorse, twinges of conscience, guilt trip