Hlavní obsah

commissioning [kəˈmɪʃənɪŋ]

Vyskytuje se v

commission: be commissionedbýt povýšen do důstojnické hodnosti

commission: commissioned workpráce na zakázku

commission: ekon. commission agentprovizní prodejce, jednatel za provizi

commission: ekon. on commissionza provizi

conciliation: conciliation board/commissionsmírčí komise

fact-finding: fact-finding commissionvyšetřovací komise

non-commissioned: voj. non-commissioned officerpoddůstojník

officer: voj. commissioned officerdůstojník

officer: voj. non-commissioned officerpoddůstojník

commission: They commissioned a study.Zadali studii.

provoz: uvést co do provozuput sth into operation, do chodu get sth going, novou linku ap. též commission sth