Hlavní obsah

close-cropped

Vyskytuje se v

krátce: krátce střižený vlasycut short, (close-)cropped

nakrátko: nakrátko sestřiženýclose-cropped, close-cut, cut short

ostříhaný: ostříhaný nakrátkoclose-cropped, cut short