Hlavní obsah

clockwise [ˈklɒkˌwaɪz]

Vyskytuje se v

hodinový: clockwisepo směru hodinových ručiček

ručička: clockwisepo směru hodinových ručiček

zleva: from (the) left to (the) right, po směru hodinových ručiček clockwisezleva doprava